Strona Rotax

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Moduł Obsługa techniczna bieżąca silników wtryskowych 912i oraz 915i
Jednodniowy kurs przeznaczony dla osób po odbytym szkoleniu: „Obsługa techniczna bieżąca silników 912 i 914”
18-19 maj 2019

Dane kandydata:


Dane płatnika do faktury: